Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.17.2017
wartość: powyżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.20.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego - mobilnego urządzenia przeładowczego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.9.2017
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 29 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.19.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 13 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawę równiarki w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.11.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 27 października 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.6.2017
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 26 października 2017  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

„Sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego z nadbudową hakową i żurawiem hydraulicznym wraz z 4 kontenerami w formie leasingu operacyjnego”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.15.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 24 października 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.233.4.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZP.261.14.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 1 września 2017  11:00
wynik postępowania: podano poniżej 

zamówienie na:

Dostawa ośmiu samochodów w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.13.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 1 września 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawę ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.12.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.2.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: podano poniżej 

zamówienie na:

Remont i naprawa istniejących nawierzchni dróg na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.9.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.1.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Podano poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)