Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego z HDS

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.20.2018
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.0261.19.2018
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.18.2018
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 29 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: 1
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 23 listopada 2018  15:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.5.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 17 października 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.16.2018
wartość: poniżej 443000 euro
termin składania ofert: 15 października 2018  14:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano-betonowego frakcji 0-31,5 mm wraz z transportem przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2018 oraz 2019

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.14.2018
wartość: ponizej 221000 euro
termin składania ofert: 21 września 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.31.2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 września 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej z przyłączami w ciągu ul. Klasztornej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZP.261.13.2018
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.4.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 18 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynku przy ul. Klasztornej 5 i Stadionu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty - zamówienie sektorowe
nr sprawy: ZP.261.12.2018
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 3 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej W Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.11.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.10.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2018  09:00
wynik postępowania: załączono ponizej 

zamówienie na:

Dostawę używanej zamiatarki w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.9.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysu bazaltowego o frakcji 2 – 5 mm i 8 – 11 mm oraz masy asfaltowej na zimno wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.21.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH dla zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Koronowo ”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.19.2018
wartość: poniżej 30.000
termin składania ofert: 2 maja 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów betonowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2018
wartość: ponizej 221000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego - Opel Combo, Ford Transit 2,5 D, Ford Transit 2,5 TD

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego - Opel Combo, Ford Transit 2,5 D, Ford Transit 2,5 TD
nr sprawy: ZP.233.1.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY BETONU TOWAROWEGO - MASY BETONOWEJ

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano – betonowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.4.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ponizej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »