Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

Przyjęcie do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.11.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.9.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przygotowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie 33

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.20.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.18.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA BETONOWEGO O FRAKCJI 0-31,5MM WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.21.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.7.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano - betonowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelaza do oczyszczalni ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.18.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja zlewni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Koronowie poprzez dostawę kontenerowej stacji zlewnej wraz z montażem.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.16.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.14.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Nowym Jasińcu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.15.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę pojemników na odpady komunalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.13.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY WAPNA PALONEGO MIELONEGO LUZEM ODPOWIADAJĄCEGO NORMIE PN-EN 459-1CL 90Q WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.12.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Naprawa samochodów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 19 września 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.4.2019
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA CEGLANO-BETONOWEGO O FRAKCJI 0-31,5MM WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.9.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku gminnego Stopka 2

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, grysu bazaltowego o frakcji 2 – 5 mm i 8 – 11 mm oraz masy asfaltowej na zimno wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »