Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 tony w formie leasingu operacyjnego dla ZGKiM w Koronowie Sp. zo.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.14.2021
wartość: poniżej 428 tys euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu - siarczanu żelaza wraz z transportem do Oczyszczalni Ścieków w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.13.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 9 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w2 Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.261.13.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP. 261.11.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 15 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA TERENIE GMINY KORONOWO Z PODZIAŁEM NA 2 REJONY

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 2621.12.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 9 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY WAPNA PALONEGO MIELONEGO LUZEM ODPOWIADAJĄCEGO NORMIE PN-EN 459-1CL 90Q WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 5 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP. 261.9.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 2 listopada 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY POLIAKRYLAMIDU FLOPAM EM 440 MEB LUB PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.10.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 28 października 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego oraz węgla kamiennego ekogroszek workowany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.9.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 14 października 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: Regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.7.2021
wartość: poniżej 428 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. Z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I usługi społeczne
nr sprawy: ZP.261.6.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 24 września 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I
nr sprawy: ZP.261.5.2021
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 20 września 2021  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo-wapiennej wraz z transportem o frakcji 0-16mm i 0-31,5mm

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 27 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej i środków czystości

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 13 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.261.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki z osprzętem w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.3.2021
wartość: poniżej 428 tys. euro
termin składania ofert: 19 maja 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.2.2021
wartość: poniżej 5 350 000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowo Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 6 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano - betonowego z domieszką granitu i melafiru o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem w ilości 3500 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Platforma zakupowa 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »