Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy mieszanki żwirowo-wapiennej wraz z transportem o frakcji 0-16mm i 0-31,5mm

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 27 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej i środków czystości

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 13 lipca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.261.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Dostawę fabrycznie nowej koparko - ładowarki z osprzętem w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.3.2021
wartość: poniżej 428 tys. euro
termin składania ofert: 19 maja 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.2.2021
wartość: poniżej 5 350 000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Dostawa pojemników na odpady dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowo Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 6 kwietnia 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa ceglano - betonowego z domieszką granitu i melafiru o frakcji 0-31,5mm wraz z transportem w ilości 3500 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 marca 2021  09:00
wynik postępowania: Platforma zakupowa 

zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.1.2021
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2021  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2021
wartość: pon. 130 000 zł
termin składania ofert: 23 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie zakupowej 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)