Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Odbiór, transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.261.8.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 29 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2022
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 

zamówienie na:

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA TERENIE GMINY KORONOWO- Rejon 4 i Rejon 6

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.11.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 17 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: załączono poniżej 

zamówienie na:

DOSTAWA WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: ZP.261.9.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 16 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.261.7.2022
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 7 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono ponieżej 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych dla potrzeb zakładu oraz doręczanie i odbiór poczty z siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. Z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.261.5.2022
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 20 września 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy wariant I
nr sprawy: ZP.2621.4.2022
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 9 września 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 26 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków czystości

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 25 lipca 2022  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa - kamień wapienny wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.3.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 19 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do udrażniania ciśnieniowego kanalizacji i odsysania nieczystości w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.2.2022
wartość: poniżej 428 tys. euro
termin składania ofert: 13 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM O FRAKCJI 0-16MM I 0-31,5MM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 12 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYWA BETONOWO - CEGLANEGO O FRAKCJI 0-31,5mm WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 12 kwietnia 2022  09:00
wynik postępowania: poniżej 

zamówienie na:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1
wartość: poniżej130000 zł
termin składania ofert: 28 lutego 2022  15:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lexus Audit Spółka z o.o. z/s w Krakowie 

zamówienie na:

Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: regulaminowy tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
nr sprawy: ZP.261.1.2022
wartość: poniżej 431 tys euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  09:00
wynik postępowania: poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)