Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa betonowo-ceglanego wraz z transportem o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 1500 ton

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.5.2024
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 26 marca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)