Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 2621.14.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 4 stycznia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)