Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Analiza wody pitnej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 22 września 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.6.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 9 sierpnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz filtrów do pojazdów silnikowych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o..

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.4.2022
wartość: poniżej 130000 zł
termin składania ofert: 29 lipca 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 2621.14.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 4 stycznia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)