Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.18.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: dodano poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.8.2017
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 14 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.   

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.7.2017
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 2 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.  

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.16.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 2 listopada 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.5.2017
wartość: nie dotyczy
termin składania ofert: 19 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn. 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego-równiarka samojezdna

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.233.3.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa ośmiu samochodów w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.8.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 lipca 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)