Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Dostawę samochodów ciężarowych z HDS w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.17.2018
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 27 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego z HDS w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.15.2018
wartość: ponizej 221000 euro
termin składania ofert: 26 października 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego:Samochód ciężarowy - asenizacyjny IVECO EUROTECH, Prasa do odpadów - belownica , Prasa do odpadów - belownica , Naczepa ciężarowa BODEX KIS 33 , Ciągnik samochodowy IVECO STRALIS

zamawiający: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majatku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.3.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: nie uzyskano ceny minimalnej 

zamówienie na:

Dostawa samochodów ciężarowych w formie leasingu operacyjnego: Zadanie 1 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bramową Zadanie 2 Dostawa samochodu ciężarowego z HDS

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.9.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: załączono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa samochodów ciężarowych w formie leasingu operacyjnego: Zadanie 1 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bramową Zadanie 2 Dostawa samochodu ciężarowego z HDS

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.7.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego samochód ciężarowy-asenizacyjny, prasa

zamawiający: Sprzedający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.2.2018
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. unieważnia postępowanie na sprzedaż majątku ruchomego 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.2.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY BETONU TOWAROWEGO - MASY BETONOWEJ B-5,B-7,5. B-10,B-15,B-20

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2018
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 14 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNE DOSTAWY MIESZANKI ŻWIROWO – WAPIENNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2018
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 14 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy gruzu ceglano – betonowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.3.2018
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie unieważniono 

zamówienie na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Koronowo”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2018
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 4 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 24 stycznia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: wartość oferty przewyższa kwotę przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)