Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)



zamówienie na:

Dostawa dwóch samochodów służbowych w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.8.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.17.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Prace związane z robotami żelbetonowymi fundamentów oraz ściany oporowej dla wiaty magazynowej

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Naprawa samochodów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.3.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej oraz grysu bazaltowego o frakcji 2 – 5 mm i 8 – 11 mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.7.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa samochodu asenizacyjnego o pojemności 6m3

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.01.2019
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawa samochodu asenizacyjnego o pojemności 6m3

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.1.2019
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 marca 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż Samochodu ciężarowego Star 1142, Samochodu ciężarowego , Prasy do odpadów-belownicy

zamawiający: Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.1.2019
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 16 stycznia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)