Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego typu śmieciarka w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.7.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Analiza wody pitnej w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, badania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Koronowie ul. Tucholska i Gminnych stacji uzdatniania wody oraz badania ścieków z oczyszczalni ścieków w Koronowie i oczyszczalni ścieków w Wiskitnie , badania wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowych terenu GM. Koronowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.16.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przyjęcie do zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.5.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem HDS w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.4.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej K1-65 oraz grysu bazaltowego o frakcji 2-5mm i 8-11mm

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.9.2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia brak ofert 

zamówienie na:

Dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem HDS w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.2621.2.2020
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)