Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.16.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

zamówienie na:

Odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów ze szkła

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.22.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)