Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zakup i dostawę używanego walca drogowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP. 261.8.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 4 listopada 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego oraz węgla kamiennego ekogroszek workowany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2021
wartość: poniżej 130 tys. zł
termin składania ofert: 1 października 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu o frakcji 0-31,5 mm wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.2.2021
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja na platformie zakupowej 

zamówienie na:

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiskitnie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: ZP.261.16.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

zamówienie na:

Odbiór, transport i przyjęcie lub przekazanie do zagospodarowania odpadów ze szkła

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.22.2020
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)