Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2020-07-31 10:46:20
Autor: Joanna Kempczyńska
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-07-29 11:38:53
Autor: Paulina Tomaszewska
dodano Pytania i odpowiedzi, Modyfikację SIWZ, Bilans oraz Sprawozdanie finansowe
Data: 2020-07-24 12:57:29
Autor: Paulina Tomaszewska
korekta terminu
Data: 2020-07-21 08:11:10
Autor: Paulina Tomaszewska
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Data: 2020-07-20 13:53:15
Autor: Paulina Tomaszewska
zmiana terminu składania ofert
Data: 2020-07-20 12:51:11
Autor: Joanna Kempczyńska
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »