Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 644)

Przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-07-29 11:38:53
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

dodano Pytania i odpowiedzi, Modyfikację SIWZ, Bilans oraz Sprawozdanie finansowe


Data: 2020-07-24 12:57:29
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

korekta terminu


Data: 2020-07-21 08:11:10
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Data: 2020-07-20 13:53:15
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

zmiana terminu składania ofert


Data: 2020-07-20 12:51:11
Autor: Joanna Kempczyńska

Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o unieważnieniu


Data: 2020-07-17 12:34:24
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

korekta modyfikacja


Data: 2020-07-13 14:53:59
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ


Data: 2020-07-13 13:34:51
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

modyfikacja SIWZ


Data: 2020-07-13 11:14:21
Autor: Joanna Kempczyńska

Przetarg nieograniczony

zawiadomienie o unieważnieniu


Data: 2020-07-13 10:49:42
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

Modyfikacja SIWZ


Data: 2020-07-10 10:02:58
Autor: Paulina Tomaszewska

Przetarg nieograniczony

zmiana terminu składania ofert


Data: 2020-07-10 08:56:10
Autor: Paulina Tomaszewska

Zapytanie ofertowe

dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-06-26 11:58:32
Autor: Paulina Tomaszewska

Zapytanie ofertowe

dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-06-25 12:58:10
Autor: Paulina Tomaszewska

Zapytanie ofertowe

dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-06-23 11:12:59
Autor: Paulina Tomaszewska

Zapytanie ofertowe

dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-06-22 14:05:30
Autor: Paulina Tomaszewska

Zapytanie ofertowe

dodano Termin realizacji zamówienia


Data: 2020-06-22 08:12:52
Autor: Paulina Tomaszewska

Data: 2020-06-19 13:53:31
Autor: Paulina Tomaszewska

Zapytanie ofertowe

dodano- korekta zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-06-18 13:55:23
Autor: Paulina Tomaszewska

przetarg nieograniczony

dodano Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-06-18 12:30:01
Autor: Paulina Tomaszewska
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 644)