Informacje

Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej , który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB) pdf


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB) pdf

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy  jakie dla stron BIP zostały określone  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz.68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB) pdf


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Kacper Kucharski (7 lipca 2017)
Opublikował: Kacper Kucharski (7 lipca 2017, 10:54:25)

Ostatnia zmiana: Kacper Kucharski (17 lipca 2017, 10:36:16)
Zmieniono: Zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5044