Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Koronowie ul. Paderewskiego 21-23 (Zakład Fryzjerski)

OGŁOSZENIE !!!
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny
na najem lokalu użytkowego położonego w Koronowie
ul. Paderewskiego 21-23  (Zakład Fryzjerski)
Opis nieruchomości:
Lokal o łącznej  powierzchni 40,95 m2 składający się z 3 pomieszczeń oraz WC.
Pomieszczenie I- 29,23 m 2;
Pomieszczenie II-3,73 m 2;
Pomieszczenie III- 6,21 m 2;
WC- 1,78 m 2.
Przeznaczenie nieruchomości:
Prowadzenie działalności usługowej – zakład fryzjerski.
 
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 7,48 zł/m2  netto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2022
z dnia 18 marca 2022 roku.
 
Pisemne oferty  wraz z podaną ceną należy składać w terminie do 30 grudnia 2022 roku do godz. 10:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o. o., ul. Aleje Wolności 4, pokój nr 6
w zaklejonej kopercie z napisem „przetarg”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 grudnia 2022 roku o godzinie 13:00.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, jak również odwołania przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZGKiM w Koronowie Sp. z o. o., ul. Aleje Wolności 4 w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej, pok. nr 5, tel. (052) 58 60 413 lub na stronie internetowej http://bipzgkim.koronowo.pl
 
Zatwierdził: Marek Stec (Prezes Zarządu)
ogłoszenie (203kB) pdf
zawiadomienie o wyniku przetargu (95kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Zygarowicz (16 grudnia 2022)
Opublikował: Joanna Kempczyńska (16 grudnia 2022, 11:01:48)

Ostatnia zmiana: Joanna Kempczyńska (20 stycznia 2023, 12:31:17)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wynikach przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 625