zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego

zamawiający: Sprzedający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o. o.
tryb zamówienia: Sprzedaż: Samochódów ciężarowych, Ciągnika samochodowego Iveco Sralis, Prasy do odpadów-belownic, wiertarki słupowej, frezarki do drewna, szlifierki, piły, strugarki
nr sprawy: ZP.233.3.2019
wartość: Cena minimalna
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W KORONOWIE SP. Z O.O., UL. AL. WOLNOŚCI 4, 86-010 KORONOWO
tel. 52 58-60-400 faks 52 58-60-419SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000671235 NIP 554-031-40-29, REGON 366919930
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 28 091 496,00 ZŁ


ZP.233.3.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO


I. Organizator przetargu - Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo http://bipzgkim.koronowo.pl

II. Przedmiot sprzedaży:
1. Samochód ciężarowy asenizacyjny Star 20 10.7t
rok produkcji 1990,
nr rejestracyjny CBY 7L35
data pierwszej rejestracji 27.07.1990r.
OPIS (1201kB) pdf
cena minimalna: brutto – 4 400,00 (słownie: cztery tysięce złotych) w tym Vat 23%

2. Samochód ciężarowy (pojemnik) Mercedes-Benz 208 Sprinter CDI E3 2.6t
rok produkcji 2000
nr rejestracyjny CBY FV96
data pierwszej rejestracji 14.06.2000 r.
OPIS (760kB) pdf
cena minimalna: brutto – 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) w tym Vat 23%

3. Samochód ciężarowy Ford FT 150 L 2,5 Diesel
rok produkcji 1997
nr rejestracyjny CBY 86NG
data pierwszej rejestracji 31.03.1998 r.
OPIS (1168kB) pdf
cena minimalna: brutto – 1 000,00 (słownie: jeden tysięc złotych) w tym Vat 23%

4. Wiertarka słupowa Kofama-Wuteh DPL 8
OPIS (755kB) pdf
cena minimalna: brutto – 900,00 (słownie: dziewięćset złotych) w tym Vat 23%

5. Frezarka do drewna Gorzowski Z.P.M. i L. Deda 3
OPIS (800kB) pdf
cena minimalna: brutto – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) w tym Vat 23%

6. Szlifierka taśmowa stołowa do drewna Słupskie Z.P.M. i L. DCSLB
OPIS (770kB) pdf
cena minimalna: brutto – 950,00 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w tym Vat 23%

7. Piła formatowa Rema DMGA
OPIS (874kB) pdf
cena minimalna: brutto – 4 400,00 (słownie: cztery tysięce czterysta złotych) w tym Vat 23%

8. Piła tarczowa
OPIS (921kB) pdf
cena minimalna: brutto – 370,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych) w tym Vat 23%

9. Wiertarka pozioma strugarka typ DO 3
OPIS (775kB) pdf
cena minimalna: brutto – 430,00 (słownie: czterysta trzydzieści złotych) w tym Vat 23%

10. Strugarka dwustronna do drewna Kofama-Wutech typ DSPA-8
OPIS (1085kB) pdf
cena minimalna: brutto – 1 600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) w tym Vat 23%

11. Strugarka jednostronna do drewna
OPIS (932kB) pdf
cena minimalna: brutto – 700,00 (słownie: siedemset złotych) w tym Vat 23%

12. Ciągnik samochodowy IVECO STRALIS
Ciągnik samochodowy IVECO STRALIS
rok produkcji 2005
nr rejestracyjny CBY FV57
VIN: WJMM1VRP054291664
maksymalna masa całkowita  kg 18 000,
data pierwszej rejestracji 21.02.2005 r.
Rama główna z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, kompletny. Lokalne ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału.  Podstawowe zespoły funkcjonale - kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Silnik z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Ogniska korozji powierzchniowej  i wżerowej. Rozruch silnika normalny, praca równomierna. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Układ napędowy: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla prawidłowości funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale - kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń.
Układ jezdny: Ogumienie przednie i tylne, zużycie  bieżnika ca 40%. Tarcze kół jezdnych, obrzeża tarcz- w dobrym stanie technicznym.
Układ hamulcowy kierowniczy: Układ hamulcowy kierowniczy funkcjonują poprawnie. Podstawowe zespoły funkcjonale-kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Nadwozie z osprzętem: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności funkcjonowania.
Zawieszenie przednie i tylne: Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dl poprawności funkcjonowania.
Osprzęt i wyposażenie: Stan techniczny odpowiedni dla okresu eksploatacji. Naturalne zużycie starzeniowe. Instalacja elektryczna rozruchowa, oświetleniowa, sygnalizacyjna- kompletna. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Podstawowe zespoły funkcjonale- kompletne, bez widocznych wad i uszkodzeń.

cena minimalna: netto – 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) + Vat 23%

13. Prasa do odpadów  - belownica   
Prasa do odpadów – (belownica) Orwak 9020 to wielokomorowe urządzenie z załadunkiem od góry zapewniająca sortowanie i prasowanie różnych rodzajów materiału w jednej maszynie. Model ten można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe komory. To własny mini punkt recyklingowy. Każda komora przechowuje inny rodzaj materiału, dzięki czemu sortowanie i prasowanie u źródła jest proste. Wyposażona jest w duże komory z obszernymi otworami załadunkowymi. Zapewnia wydajne zmniejszenie objętości dużych ilości materiałów.   
typ Orwak, model 9020, seria 4909020-00, zakupiona 2014                                              
długość (mm) – 2480, szerokość (mm) – 968, wysokość (mm) 2470, ciężar własny komory (kg) – 1100,
ciężar własny głowicy (kg) – 480, całkowita masa własna (kg) – 1580,
parametry techniczne: dwukomorowa
 - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2480mm x 968mm x 2470mm
 - otwór załadowczy(szer. x gł.)1100mm x 700mm
 - siła nacisku (t) 20
 - wymiary komory wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1100mm  x 700mm  x 1120mm, poziom hałasu (A) <72 db, zasilanie 3 fazowe 400V, 50Hz   
Silnik elektryczny KW 2,2: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Osprzęt: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania, Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne  odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespół napędowy: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Komora: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Głowica: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego i okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia konserwacji.

cena minimalna: netto – 7 500,00 (słownie: siedem tysiący pięćset złotych) + Vat 23%

14. Prasa do odpadów  - belownica

Prasa do odpadów – (belownica) Orwak 9020 to wielokomorowe urządzenie z załadunkiem od góry zapewniająca sortowanie i prasowanie różnych rodzajów materiału w jednej maszynie. Model  ten można w każdej chwili rozbudować o dodatkowe  komory. To wtórny mini punkt recyklingowy. Każda komora przechowuje inny rodzaj materiału, dzięki czemu sortowanie i prasowanie u źródła jest proste. Wyposażona  jest w duże komory z obszernymi otworami załadunkowymi. Zapewnia wydajne zmniejszenie objętości dużych ilości materiałów.
typ Orwak, model 9020, seria 4909020-12, zakupiona 2014                                              
długość (mm) – 2480, szerokość (mm) – 968, wysokość (mm) 2470, ciężar własny komory (kg) – 1100, ciężar własny głowicy (kg) – 480, całkowita masa własna (kg) – 1580,
parametry techniczne: dwukomorowa
 - wymiary (dł. x szer. x wys.) 2480mm x 968mm x 2470mm
 - otwór załadowczy(szer. x gł.)1100mm x 700mm
 - siła nacisku (t) 20
 - wymiary komory wewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 1100mm  x 700mm  x 1120mm, poziom hałasu (A) <72 db, zasilanie 3 fazowe 400V, 50Hz   
Silnik elektryczny KW 2,2: Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Osprzęt: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania, Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne  odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespół napędowy: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Komora: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Głowica: Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego. Zużycie naturalne odpowiednia do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna: Stan techniczny odpowiedni do zużycia naturalnego i okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia konserwacji.

cena minimalna: netto – 7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych) + Vat 23%

III. Uwaga!!! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
1. Termin składania ofert upływa 05.06.2019 r. o godz. 11:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 05.06.2019 r. godz. 11:00.
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP ...............................................                                                                                                              (wskazanie środka transportowego)     
4. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
5. Oferta powinna zawierać:
* dane osobowe oferenta
* proponowaną cenę brutto określoną w złotych
* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
* sposób kontaktu z oferentem
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 6.
7. Wyłoniony w drodze przetargu nabywca jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto nr 69 8144 0005 2001 0013 3001 0001 lub w kasie zakładu.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
9. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
11. Osoba uprawniona do kontaktów:  Pan Karol Latos tel. 786 230 371
12. Prosimy o złożenie jednego formularza dla wszystkich pojazdów, które oferent zamierza nabyć.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
OGŁOSZENIE - FORMULARZ CENOWY (252kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński
Protokół z przebiegu przetargu (152kB) pdf
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Krzysztof Wodziński


metryczka


Odpowiada za treść: Angelika Gordon-Wolfram
Opublikował: Angelika Gordon Wolfram (24 maja 2019, 12:50:07)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon Wolfram (6 czerwca 2019, 11:05:06)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1860